ရှေ့နေများအတွက်ဘရာဇီးနှင့်ပေါ်တူဂီ! အားလုံးရှေ့နေများကိုအွန်လိုင်း။


သမိုင်း။ ငါအကူအညီလိုအပ်။ ဘရာဇီးရှေ့နေ


အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်လျှင်တိကျစွာဖော်ပြထားဂီရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုမှဘရာဇီး။ မာကုအားလုံးလျှောက်ထား။ ။ ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူအခိုင်အမာဘရာဇီးခဲ့အောက်ပါအစီအစဉ်ကိုအဝေးမှအနောက်ဘက်နှင့်တောင်းဆိုမှုများေျမကြက္ဂီ။